Z cvičenia rovno na ostrú !

31.08.2019

Tak ako u nás býva zvykom, aj dnes sme rovno z cvičenia išli pomáť. V doobedných hodinách sme spolu s Dobrovoľnou záchrannou brigádou civilnej ochrany cvičili pátranie po nezvestných osobách v lesnom teréne, poskytnutie prvej pomoci a následný transport. Po skončení sme išli pomôcť s odpratávaním odpadu na rodinnom dome v dôsledku úderu blesku a následným vznikom požiaru.