Náš tím

Michal Bulík

predseda, zakladateľ CZS

dobrovoľný záchranár so zdravotníckym vzdelaním

Dalibor Šlosár

hospodár CZS

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Lívia Štefanovičová

tajomníčka CZS

dobrovoľný záchranár so zdravotníckym vzdelaním

Ľubica Šlosárová

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Branislav Vilém

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Milan Kuzma

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Tomáš Idešic

dobrovoľný záchranár, študent UKF, odbor urgentná medicína

Hana Peceková

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Zuzana Čunderlíková

dobrovoľný záchranár

Jozef Branišovič

dobrovoľný záchranár

Martin Kostrubanič

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Philip Dvorštiak

dobrovoľný záchranár, študent UKF, odbor urgentná medicína

Mgr. Dominika Haličková

dobrovoľný záchranár so zdravotníckym vzdelaním, inštruktorka prvej pomoci

Mária Gregušová

dobrovoľný záchranár

Jana Kružliaková

dobrovoľný záchranár, študentka UKF, odbor urgentná medicína