Náš tím

Michal Bulík

predseda, zakladateľ CZS

dobrovoľný záchranár so zdravotníckym vzdelaním

Csaba Ádámka

hospodár CZS

dobrovoľný záchranár so zdravotníckym vzdelaním

Lívia Štefanovičová

tajomníčka CZS

dobrovoľný záchranár so zdravotníckym vzdelaním

Dalibor Šlosár

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Ľubica Šlosárová

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Branislav Vilém

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Milan Kuzma

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Zuzana Doležalová

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Martin Kirner

dobrovoľný záchranár

Tomáš Idešič

dobrovoľný záchranár, študent SZU, odbor zdravotnícky záchranár

Hana Peceková

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK

Zuzana Čunderlíková

dobrovoľný záchranár

Jozef Branišovič

dobrovoľný záchranár

Martin Kostrubanič

dobrovoľný záchranár, certifikovaný kurz prvej pomoci SČK