Pomôžte nám pomáhať


Patríme medzi organizácie, ktoré pri výkone svojej činnosti nezískavajú žiadnu finančnú odmenu. Techniku a materiálne vybavenie zabezpečujeme zo sponzorských darov, dobrovoľných a členských príspevkov a 2% z daní.
Vždy sme vďační za akúkoľvek finančnú a materiálnu pomoc alebo inú podporu.
Ak by ste sa rozhodli pomôcť nám, môžete tak urobiť nasledovne:


1. Finančným príspevkom na náš transparentný účet

Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK86 0900 0000 0051 6956 7865

BIC: GIBASKBX                                                                                                                                     Stav transparentného účtu si môžete pozrieť >tu<


2. Materiálnym darom

Ak ste sa rozhodli podporiť nás nejakým materiálnym darom je potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky na č. 0905 421 735 alebo mailom na info.czsoz@gmail.com


3. Darovaním 2%(3%) z daní
Pomôcť nám môžete aj darovaním 2% z Vašich daní ( pre viac informácií kliknite -tu- )


4. Vedomosti, zručnosti, organizačná a iná podpora

oblasť IT, logistika a pod., každú pomocnú ruku aj hlavu vždy radi privítame a využijeme aby sme mohli naďalej pomáhať druhým