Pomôžte nám pomáhať


Patríme medzi organizácie, ktoré pri výkone svojej činnosti nezískavajú žiadnu finančnú odmenu. Techniku a materiálne vybavenie zabezpečujeme zo sponzorských darov, dobrovoľných a členských príspevkov a 2% z daní.
Vždy sme vďační za akúkoľvek finančnú a materiálnu pomoc alebo inú podporu.
Ak by ste sa rozhodli pomôcť nám, môžete tak urobiť nasledovne:


1. Finančným príspevkom na náš účet

Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK1256000000003297210001
VS: 1010 (finančný príspevok)
Do správy pre príjmateľa zadajte prosím Vaše meno a adresu pre správnu identifikáciu.


2. Materiálnym darom

Ak ste sa rozhodli podporiť nás nejakým materiálnym darom je potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky na č. 0905 421 735 alebo mailom na info.czsoz@gmail.com


3. Darovaním 2%(3%) z daní
Pomôcť nám môžete aj darovaním 2% z Vašich daní ( pre viac informácií kliknite -tu- )


4. Vedomosti, zručnosti, organizačná a iná podpora

oblasť IT, logistika a pod., každú pomocnú ruku aj hlavu vždy radi privítame a využijeme aby sme mohli naďalej pomáhať druhým


5. BARTER A SPONZORING

- výmena našich služieb za Vami poskytnuté služby, techniku alebo materiál
- sponzorské dary
- reklama a propagačné služby